...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  فهرست مصوبات هيات مديره


  کل ٧٥, ١/٤صفحه

  ردیفعنوانتاریخ
  1مصوبات هفتاد و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/231396/07/22
  2مصوبات هفتاد و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/161396/07/19
  3مصوبات هفتاد و سومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/121396/07/18
  4مصوبات هفتاد و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/91396/06/15
  5مصوبات هفتاد و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/41396/05/29
  6مصوبات هفتادمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/4/261396/05/23
  7مصوبات شصت و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/301396/05/09
  8مصوبات شصت و هشتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/291396/05/07
  9مصوبات شصت و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/221396/05/03
  10مصوبات شصت و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/81396/05/03
  11مصوبات شصت و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/11396/04/12
  12مصوبات شصت و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/2/181396/04/11
  13مصوبات شصت و سومین صورتجلسه هیات مدیره مورخ 96/02/111396/04/01
  14مصوبات شصت و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/2/41396/03/22
  15مصوبات شصت و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/271396/03/10
  16مصوبات شصتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/211396/02/12
  17مصوبات پنجاه و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/141396/01/29
  18مصوبات پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/12/951396/01/29
  19مصوبات پنجاه و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/12/951396/01/29
  20مصوبات پنجاه و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/12/21396/01/29
  صفحه ١ از ٤ ١ ٢ ٣ ٤

  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم