...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   فهرست دوره هاي آموزشي


   کل ١٧٩, ١/٩صفحه

   ردیفعنوانتاریخ
   1برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و اجرا ویژه مهندسین عمران و معماری 97/8/301397/08/24
   2برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/9/21397/08/21
   3همایش مصون سازی زیر ساخت های کالبدی کشور 97/08/221397/08/15
   4برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/8/241397/08/13
   5برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/8/141397/08/06
   6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/8/101397/08/02
   7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/8/31397/07/26
   8برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/07/271397/07/25
   9برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 97/8/21397/07/25
   10برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 97/7/261397/07/24
   11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 97/7/251397/07/22
   12برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/7/201397/07/17
   13برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/7/191397/07/16
   14سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/7/241397/07/15
   15برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/6/251397/06/22
   16برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/6/271397/06/20
   17برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/6/221397/06/19
   18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/6/211397/06/17
   19برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/6/221397/06/17
   20برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/06/161397/06/13

   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم