فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٤٠٢, ١/٢١صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برگزاری آزمون مبحث هفدهم ویژه بازرسین1400/07/12
2تقویم آموزشی مهرماه 14001400/07/10
3تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه شهریور 14001400/05/24
4اطلاعیه لغو کلاس مبحث هفدهم مجریان1400/05/02
5تقویم دوره های آموزشی صلاحیت ورود به پایه سه اجرا مهندسان عمران و معماری مردادماه 14001400/04/27
6اطلاعیه تغییر کلاس تهویه سرد و گرم با هوا و تاسیسات بهداشتی1400/04/26
7تغییر زمان کلاس ساختمان های فولادی1400/04/12
8تقویم دوره های آموزشی ارتقاء پایه مرداد 14001400/04/08
9برگزاری آزمون دوره آموزشی مبحث هفدهم بازرسین1400/04/08
10اطلاعیه زمان و تشکیل کلاس HSE1400/04/06
11اطلاعیه تغییر کلاس مبانی سلامت-ایمنی و محیط زیست(HSE)1400/04/02
12نحوه شرکت در کلاس های ارتقا اجرا تیرماه 14001400/04/02
13اطلاعیه زمان ثبت نام و تشکیل کلاس مقررات و تدابیر فنی سلامت- ایمنی و محیط زیست HSE1400/03/27
14اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی ویژه صلاحیت اجرا1400/03/27
15عناوین دوره های اموزشی ورود و ارتقاء پایه صلاحیت اجرا ویژه مهندسین عمران و معماری1400/03/24
16اطلاعیه زمان ثبت نام و تشکیل کلاس های دوره مبحث هفدهم1400/03/24
17تقویم آموزشی دوره های ورود به پایه صلاحیت اجرا1400/03/22
18تقویم دوره های آموزشی ارتقا پایه صلاحیت اجرا - تیرماه 14001400/03/22
19عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان1400/03/22
20دوره مبحث هفدهم لوله کشی گاز1400/03/13
آخرین مطالب