...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دوره هاي آموزشي


کل ١٢١, ١/٧صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/12/221396/12/15
2برنامه کلاس صلاحیت اجراورود به پایه مهندسین عمران و معماری 96/12/151396/12/13
3کلاس بازرسی لوله کشی گاز صنعتی با فشار 2 الی 60 پوند1396/12/07
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 96/12/061396/12/03
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 96/12/021396/11/30
6همایش آشنایی با حقوق مهندسی و اهمیت گزارش نویسی-رفسنجان-96/12/101396/11/30
7ثبت نام کلاس لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها (مبحث 17) ویژه مجریان 96/12/131396/11/28
8برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/12/31396/11/24
9برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 96/11/251396/11/23
10برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/11/261396/11/19
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 96/11/201396/11/18
12برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 96/11/181396/11/14
13تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری در زمستان 13961396/11/11
14برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 96/11/111396/11/07
15همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان سیرجان1396/10/27
16برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/11/5 1396/10/27
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/10/271396/10/21
18برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 96/10/241396/10/17
19برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/10/21 1396/10/16
20برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 96/10/201396/10/14
صفحه ١ از ٧ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم