فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٣٢١, ١/١٧صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/11/031398/10/28
2برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/11/011398/10/25
3برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/10/261398/10/22
4برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/10/241398/10/18
5اصول و طراحی ایمنی حریق و مقاومت در برابر آتش بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 98/10/181398/10/15
6برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/131398/10/11
7برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/121398/10/10
8برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/10/151398/10/10
9تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمستان 13981398/10/05
10برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/061398/10/04
11سمینار نظارت برق در شهرستان رفسنجان 98/10/121398/10/04
12برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/051398/10/03
13سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/10/121398/10/03
14برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/041398/10/02
15همایش ایمنی سازه ها در برابر زلزله 98/10/051398/09/30
16سمینار مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) مورخ 98/10/051398/09/28
17برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/09/291398/09/27
18سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهرستان سیرجان 98/10/051398/09/26
19دوره آموزشی سیستم کشف و اعلام حریق در ساختمان ( 15 و 16 دی ماه )1398/09/25
20سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان در شهرستان شهربابک 98/09/281398/09/24
آخرین مطالب