...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٣٦, ١/٢صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 3 به 21395/11/04
2برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/10/25
3برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه چهارم1395/10/14
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه سوم1395/10/13
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/10/05
6برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران - پایه 2 به 11395/09/21
7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری- پایه 3 به 21395/09/18
8برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری-گروه دوم1395/08/08
9برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/07/29
10برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-پایه 3 به 21395/07/13
11برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-پایه 3 به 21395/07/07
12عناوین دوره های اخذ صلاحیت اجرا (ورود به حرفه پایه 3 )1395/07/06
13برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری-پایه 2 به 11395/07/05
14برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق1395/06/13
15برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک_(نظارت و طراحی پایه 3 به 2)1395/05/30
16برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1395/05/13
17دوره آموزشی مدیریت عمرانی(MBA Construction ) 1395/04/14
18فراخوان پیش ثبت نام بازرسی برق1395/04/13
19فراخوان پیش ثبت نام دوره های آموزشی 1395/04/05
20دوره آموزشی نگهداری- سرویس و تعمیرات آسانسور1395/03/06
صفحه ١ از ٢ ١ ٢

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا