...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ١٠٢, ١/٦صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/5/181397/05/10
2برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/5/111397/05/04
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 97/4/271397/04/20
4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/211397/04/11
5برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/141397/04/07
6برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/4/121397/04/05
7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/4/91397/04/03
8کلاس بازرسی لوله کشی گاز صنعتی با فشار 2 الی 60 پوند1397/03/30
9برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/3/101397/03/03
10برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/3/81397/02/30
11برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/3/31397/02/25
12برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/3/11397/02/23
13برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/2/241397/02/22
14برنامه کلاس صلاحیت اجراورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/02/231397/02/20
15برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/2/251397/02/20
16برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/2/201397/02/15
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/2/191397/02/13
18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1397/02/11
19برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/02/101397/02/08
20برنامه کلاس ارتقا پایه و تمدید پروانه اشتغال مهندسین عمران 97/2/131397/02/06
صفحه ١ از ٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم