...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٧٣, ١/٤صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/12/31396/11/24
2برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/11/281396/11/19
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/11/261396/11/19
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 96/11/201396/11/18
5برنامه کلاس ورود به پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/11/191396/11/17
6برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 96/11/181396/11/14
7تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری در زمستان 13961396/11/11
8برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 96/11/111396/11/07
9برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/11/5 1396/10/27
10برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/10/271396/10/21
11برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 96/10/241396/10/17
12برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/10/21 1396/10/16
13برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 96/10/201396/10/14
14برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/9/291396/09/25
15برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/9/241396/09/18
16برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/9/221396/09/13
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/9/51396/09/01
18برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/9/11396/08/25
19برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا 96/8/291396/08/24
20برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک1396/08/06
صفحه ١ از ٤ ١ ٢ ٣ ٤

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم