...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


   کل ١١٨, ١/٦صفحه

   ردیفعنوانتاریخ
   1برنامه کلاس صلاحیت اجراء ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/09/271397/09/24
   2برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/9/211397/09/18
   3برنامه کلاس ارتقاء پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/09/231397/09/17
   4برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/9/151397/09/07
   5برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/9/81397/08/29
   6برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و اجرا ویژه مهندسین عمران و معماری 97/8/301397/08/24
   7برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/9/21397/08/21
   8برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/8/241397/08/13
   9برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/8/141397/08/06
   10برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/8/101397/08/02
   11برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/8/31397/07/26
   12برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/07/271397/07/25
   13برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 97/8/21397/07/25
   14برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/7/281397/07/21
   15برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/6/271397/06/20
   16برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/6/221397/06/17
   17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/5/181397/05/10
   18برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/5/111397/05/04
   19برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 97/4/271397/04/20
   20برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/4/211397/04/11
   صفحه ١ از ٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم