...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٩٤, ١/٥صفحه

ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/3/101397/03/03
2برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/3/81397/02/30
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/3/31397/02/25
4برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/3/11397/02/23
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/2/241397/02/22
6برنامه کلاس صلاحیت اجراورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/02/231397/02/20
7برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/2/251397/02/20
8برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/2/201397/02/15
9برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/2/191397/02/13
10برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری1397/02/11
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/02/101397/02/08
12برنامه کلاس ارتقا پایه و تمدید پروانه اشتغال مهندسین عمران 97/2/131397/02/06
13برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/2/61397/02/02
14برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/02/021397/01/30
15برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/01/311397/01/29
16برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/01/291397/01/26
17تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه در بهار13971397/01/21
18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/01/231397/01/21
19برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/01/221397/01/20
20تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجراورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهار13971397/01/19
صفحه ١ از ٥ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم