...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   فهرست دستورالعمل ها و مصوبات


   کل ٤٧, ١/٣صفحه

   ردیفعنوانتاریخ
   1مصوبات هفتاد و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/231396/07/22
   2مصوبات هفتاد و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/161396/07/19
   3مصوبات هفتاد و سومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/121396/07/18
   4مصوبات هفتاد و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/91396/06/15
   5مصوبات هفتاد و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/5/41396/05/29
   6مصوبات هفتادمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/4/261396/05/23
   7مصوبات شصت و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/301396/05/09
   8مصوبات شصت و هشتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/291396/05/07
   9مصوبات شصت و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/221396/05/03
   10مصوبات شصت و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/81396/05/03
   11مصوبات شصت و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/3/11396/04/12
   12مصوبات شصت و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/2/181396/04/11
   13مصوبات شصت و سومین صورتجلسه هیات مدیره مورخ 96/02/111396/04/01
   14مصوبات شصت و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/2/41396/03/22
   15مصوبات شصت و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/271396/03/10
   16مصوبات شصتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/211396/02/12
   17مصوبات پنجاه و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/1/141396/01/29
   18مصوبات پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/12/951396/01/29
   19مصوبات پنجاه و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/12/951396/01/29
   20مصوبات پنجاه و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/12/21396/01/29
   صفحه ١ از ٣ ١ ٢ ٣

   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم