فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٣٥٠, ١/١٨صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/09/221398/09/19
2سمینار طراحی تاسیسات الکتریکی در شهرستان رفسنجان 98/09/281398/09/19
3سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/09/241398/09/17
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/09/181398/09/16
5برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/09/201398/09/16
6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 98/09/201398/09/16
7دوره آموزشی آشنایی با مبحث 18 مقررات ملی ساختمان عایق بندی و تنظیم صدا (17و 18 آذرماه)1398/09/12
8سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 98/09/171398/09/11
9برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/09/131398/09/09
10برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/09/101398/09/07
11برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/09/071398/08/29
12دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد 19 تا 21 اذر ماه 981398/08/27
13سمینار ارت و اندازه گیری آن ویژه مهندسین برق در شهرستان رفسنجان 98/08/301398/08/26
14برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/08/271398/08/26
15برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/08/301398/08/22
16برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/08/241398/08/21
17برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/08/291398/08/20
18سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/08/261398/08/19
19برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/08/221398/08/18
20تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در آبان-آذر و دی ماه 13981398/08/18
آخرین مطالب