فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٣٧٢, ١/١٩صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/11/031398/10/28
2برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/11/011398/10/25
3برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/10/261398/10/22
4ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان1398/10/19
5برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/10/241398/10/18
6اصول و طراحی ایمنی حریق و مقاومت در برابر آتش بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 98/10/181398/10/15
7برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/131398/10/11
8برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/121398/10/10
9برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/10/151398/10/10
10تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمستان 13981398/10/05
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/061398/10/04
12سمینار نظارت برق در شهرستان رفسنجان 98/10/121398/10/04
13برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/051398/10/03
14سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/10/121398/10/03
15برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/041398/10/02
16همایش ایمنی سازه ها در برابر زلزله 98/10/051398/09/30
17سمینار مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) مورخ 98/10/051398/09/28
18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/09/291398/09/27
19سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهرستان سیرجان 98/10/051398/09/26
20دوره آموزشی سیستم کشف و اعلام حریق در ساختمان ( 15 و 16 دی ماه )1398/09/25
آخرین مطالب