فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٢٦٩, ١/١٤صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/03/291398/03/27
2برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/03/281398/03/25
3برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/03/301398/03/25
4سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان در شهرستان رفسنجان1398/03/23
5برگزاری چهارمین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی مهندسی و روابط بین الملل1398/03/21
6برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/03/231398/03/18
7تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در خرداد وتیر 13981398/03/11
8سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 98/03/121398/03/08
9سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/03/071398/02/31
10سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/03/011398/02/25
11برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/02/261398/02/19
12برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/02/251398/02/18
13سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 98/02/241398/02/17
14سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 98/02/181398/02/14
15برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/02/191398/02/12
16سمینار مدیریت ریسک سیلاب 98/02/071398/02/07
17برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/02/051398/01/29
18برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/02/031398/01/28
19کلاس آموزشی برای کارمندان سازمان در خصوص تکریم ارباب رجوع1398/01/26
20برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/01/221398/01/17
آخرین مطالب