فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٣٨٧, ١/٢٠صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی در تیرماه 991399/04/16
2اطلاعیه ثبت نام و زمان برگزاری آزمون های ورود به حرفه- شهریور و مهرماه 13991399/04/07
3پیش ثبت نام دوره نحوه ارائه طرح و جزئیات اجرایی نما و نقشه های معماری هماهنگ با سایر رشته ها1399/03/27
4برگزاری دوره های آموزشی HSE1399/02/28
5اطلاعیه آموزش- کلیه کلاسها لغو می باشند.1398/12/04
6برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/12/011398/11/27
7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 98/11/301398/11/26
8سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی در شهرستان زرند 98/11/171398/11/12
9سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی عمران با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/11/161398/11/12
10برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/11/171398/11/08
11سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/11/141398/11/08
12تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهمن و اسفند ماه 13981398/11/03
13نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم 98/11/101398/11/02
14نکات ویژه در طراحی سقف های مجوف 98/11/111398/11/02
15نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم درشهرستان رفسنجان 98/11/091398/11/02
16برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/11/031398/10/28
17برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/11/011398/10/25
18برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/10/261398/10/22
19ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان1398/10/19
20برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/10/241398/10/18
آخرین مطالب