...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  فهرست اطلاعیه های آموزش


  کل ٢٠٥, ١/١١صفحه

  ردیفعنوانتاریخ
  1برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/8/31397/07/26
  2برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/07/271397/07/25
  3برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 97/8/21397/07/25
  4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 97/7/261397/07/24
  5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 97/7/251397/07/22
  6برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/7/281397/07/21
  7برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/7/201397/07/17
  8برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/7/191397/07/16
  9برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/7/211397/07/15
  10سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/7/241397/07/15
  11تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه در پاییز 13971397/07/07
  12برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/6/251397/06/22
  13اعلام نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسان رشته معماری(طراحی) اردیبشهت 971397/06/20
  14برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/6/271397/06/20
  15برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/6/221397/06/19
  16برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/6/211397/06/17
  17برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/6/221397/06/17
  18سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 97/6/191397/06/14
  19برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/06/161397/06/13
  20برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/06/151397/06/12

  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم