فهرست اطلاعیه های سازمان


کل ٢٠٩, ١/١١صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1لینک دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی1398/03/26
2تخفیف 40 درصدی آموزشگاه زبان میلان1398/03/23
3برگزاری همایش مالیاتی با موضوع نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 13971398/03/21
4برگزاری چهارمین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی مهندسی و روابط بین الملل1398/03/21
5اطلاعیه ارائه اظهارنامه مالیاتی1398/03/20
6ابلاغ قسمتی از بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی در رابطه با فرار مالیاتی و پولشویی1398/03/12
7دوره های آموزشی مرکز تحقیقات راه- مسکن و شهرسازی1398/03/09
8اطلاعیه ثبت نام کارگروه معماری پایدار و ساختمان سبز1398/03/09
9اطلاعیه کمیسیون رفاه1398/03/02
10اطلاعیه پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان1398/03/01
11اطلاعیه شماره 4 هیات اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی سیرجان1398/02/29
12نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان- بهمن 971398/02/29
13اطلاعیه کمیسیون رفاه1398/02/26
14نحوه محاسبه تعداد کار1398/02/25
15نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 11 الی 14 تیرماه 13981398/02/25
16ساعت کاری سازمان در ایام مبارک ماه رمضان1398/02/23
17اطلاعیه شماره سه هیئت اجرایی انتخابات هیات نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان دفتر سیرجان1398/02/19
18نتایج برگزاری انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان مهندس1398/02/18
19اطلاعیه به کلیه همکاران طراح و ناظر و همچنین مجریان تاسیسات برقی1398/02/16
20اطلاعیه ثبت نقشه ساختمان های گروه د1398/02/16
آخرین مطالب