فهرست اطلاعیه های سازمان


کل ٥٥٨, ١/٢٨صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1لیست مجریان ذیصلاح حقوقی1400/07/25
2نتایج اولیه نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان1400/07/11
3تمدید زمان شرکت در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تا ساعت 191400/07/11
4هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1400/07/11
5مراحل ثبت رای در انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان کرمان1400/07/10
6تغییر زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره به یکشنبه 1400/07/111400/07/08
7تغییر زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره به جمعه 1400/07/161400/07/07
8فهرست اصلاحی داوطلبان عضویت در هیات مدیره 1400/07/06
9برگزاری الکترونیک انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره سازمان پنجشنبه مورخ 1400/07/081400/07/04
10ابلاغ قرارداد همسان طراحی1400/07/01
11راهنمای شرکت در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان1400/06/31
12اطلاعیه به کار گیری یک نیرو در دفتر نمایندگی کهنوج1400/06/30
13اطلاعیه به کار گیری یک نفر نیرو در دفتر نمایندگی شهربابک1400/06/30
14لیست مجریان ذیصلاح حقیقی1400/06/28
15اطلاعیه مهم درباره اجرای سازه های بتنی ساختمان1400/06/27
16اطلاعیه شماره دو هیات اجرایی انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان کرمان 1400/06/24
17اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات در خصوص فهرست اسامی داوطلبان نهمین دوره هیات مدیره سازمان1400/06/23
18دوره ایمنی عمومی و ارزیابی ریسک ویژه مسئولان ایمنی کارگاه های ساختمانی1400/06/22
19به کار گیری یک نفر نیروی حسابدار در دفتر نمایندگی رفسنجان1400/06/17
20اطلاعیه مهم درباره صدور و استفاده از کارت هوشمند عضویت1400/06/13
آخرین مطالب