فهرست اخبار سازمان


کل ٨٧٧, ١/٤٤صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1فایل مربوط به کلاس بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی1398/07/22
2سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/07/291398/07/22
3برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/251398/07/20
4اطلاعیه بیمه تکمیل درمان1398/07/18
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/161398/07/14
6دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مهندسی مهرماه 13981398/07/13
7برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/151398/07/13
8سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/07/181398/07/13
9لینگ گروه واتس آپ کمیسون مشورتی بانوان نظام مهندسی1398/07/11
10برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/191398/07/11
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/121398/07/10
12کلاس لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها (مبحث17) ویژه مجریان در جنوب استان98/08/121398/07/09
13برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/111398/07/09
14دیدار اعضای کمیسیون بانوان با مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان1398/07/08
15لیست مجریان ذیصلاح1398/07/08
16فایل های سمینار ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در خصوص معلولین و کم توانان جسمی- حرکتی1398/07/07
17کلاس تفکیک آپارتمانها ویژه مهندسین نقشه برداری دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی 98/07/211398/07/07
18سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور در شهرستان سیرجان 98/07/111398/07/04
19تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در پاییز 13981398/07/03
2020 درصد تخفیف باشگاه آرارات1398/07/03
آخرین مطالب