استعلام قیمت کمد ریلی بایگانی

استعلام قیمت کمد ریلی بایگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قصد خرید کمد ریلی بایگانی در دفتر نمایندگی شهرستان جیرفت را دارد.

دریافت فایل مرتبط

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قصد خرید کمد ریلی بایگانی در قسمت انتهای راهروی ساختمان شماره 2 به آدرس: شهرک لاله (حسن آباد) خیابان شهید زریسفی، زریسفی 8 را دارد.

دریافت فایل مرتبط

 

 به دلیل قطع بودن سایت سازمان ، ارائه مدارک تا پایان وقت اداری  روز پنج شنبه مورخ 98/08/16  تمدید گردید

مشخصات فنی قفسه بندی متحرک ریلی مکانیکالآخرین مطالب