اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت هزینه های درمان نکات ذیل را رعایت فرمایید.

** برای دریافت هزینه دارو، مهر پزشک معالج، مهر داروخانه و پرینت کامپیوتری داروخانه و لیست ریز داروها الزامی است.

** برای دریافت هزینه آزمایش، سونوگرافی، ام آرآی، اسکن، سی تی اسکن، ماموگرافی، رادیولوژی، نوارمغز، نوار عصب، نوار عضله و ... دستور پزشک، قبض پرداختی و جواب الزامی است.( درصورت نیاز به جواب، کپی تهیه نمایید.)

** برای دریافت هزینه فیزیوتراپی، دستور پزشک متخصص، تعداد جلسات با ذکر تاریخ و مبلغ هر جلسه بصورت جداگانه و مبلغ کلی در پایان ذکر شود.

** برای دریافت هزینه عینک، برگ سبز دفترچه فاکتور عینک فروشی و پرینت کامپیوتری نمره چشم الزامی است.

** برای دریافت هزینه دندانپزشکی، روی برگ سبز دفترچه یا سرنسخه پزشک ( برای عصب کشی، ترمیم بیشتر از دو دندان و جراحی و ...گرفی قبل و بعد الزامی است)

** برای دریافت هزینه ویزیت، باید حتماً مهمور به مهر پزشک معالج، تاریخ و مبلغ باشد. (روی نسخه مهمور به دو مهر با ذکر تاریخ و مبلغ و پشت نسخه مهمور به یک مهر با ذکر تاریخ و مبلغ بابت ویزیت قید شود)

** برای هزینه های پاراکلینیکی کپی صفحه اول دفترچه بیمار و بیمه شده اصلی الزامی می باشد.

** برای هزینه های بیمارستانی کپی از کارت ملی و کلیه صفحات شناسنامه بیمار و بیمه شده اصلی و دستور پزشک و کپی از صفحه اول دفترچه بیمار و بیمه شده اصلی الزامی می باشد.( برای هزینه های زایمان، نوع زایمان طبیعی یا سزارین حتما توسط پزشک قید گردد.)

** دوستان تحویل مدارک فقط روز پنجشنبه از ساعت 10:30 الی 12:30 در ساختمان مقررات ملی (ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله) توسط خانم رنجبر انجام می پذیرد.

** جهت مراجعه به مراکز طرف قرارداد باید معرفینامه از شعبه سرپرستی بیمه میهن اخذ گردد.

**مراکزدرمانی طرف قرارداد: بیمارستان مهرگان، بیمارستان ارجمند، بیمارستان کارمانیا، بیمارستان راضیه فیروز، مرکز چشم پزشکی بصیر، مرکز جراحی نیمه شعبان، دندانپزشکی بصیریان، دندانپزشکی دکتر حیدری زاده، کلینیک تخصصی دندانپزشکی ماهان، کلینیک فردوسی، عینک سازی فارابی، آزمایشگاه دکتر سلیمانی

**درصورت عدم استفاده از معرفی نامه باید کلیه مدارک پرونده بیمارستانی (اصل) را تحویل نمایید. و برای دریافت هزینه ها طبق توضیحات بالا اقدام فرمایید.آخرین مطالب