دوره اموزشی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اهمیت شناخت ساختگاه از دیدگاه ژئوتکنیکی

دوره اموزشی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اهمیت شناخت ساختگاه از دیدگاه ژئوتکنیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به استحضار می رساند مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی در نظر دارد دوره آموزشی"اهمیت شناخت ساختگاه از دیدگاه ژئوتکنیکی" را در تاریخ 22 مهر ماه سال جاری از ساعت 8:00 الی 16:00 در محل سالن شهید شیر محمدی مرکز برگزار نماید.

جهت اطلاع رسانی و ثبت نام همکاران و جامعه مهندسی، با مراجعه به سایت مرکز به آدرس http://Workshop.bhrc.ac.ir  اقدام نمایند.آخرین مطالب