برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/06/28

برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/06/28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه صلاحیت اجرا مـهـنـدسـیـن عـمـران و معماری

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـكـات اجـرايـي در نـمـاسـازي و نـازك­كـاري

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/06/28

جـمـعـه

98/06/29

جـمـعـه

98/06/29

 

تـوجـه:

 

جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب