اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستان ها و مراکز حیاتی

اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستان ها و مراکز حیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستان ها و مراکز حیاتی

با هدف ارتقاء دانش جامعه مهندسین و مجریان در زمینه تاب آوری مراکز درمانی و سازه های حیاتی در ایران توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد UN-HABITAT  در تاریخ 7 و 8 مهرماه سال جاری به صورت حضوری و وبینار به همراه نمایشگاه جانبی در محل سالن همایش های دکتر پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام در وب سایت این کنفرانس به آدرس HTTP://IRHCF.IR  مراجعه و اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

 آخرین مطالب