راه اندازی سامانه نظر سنجی الکترونیک سازمان

راه اندازی سامانه نظر سنجی الکترونیک سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

در راستای سنجش رضایتمندی اعضا از عملکرد سازمان در سطح استان، هیأت­ مدیره پس از برگزاری دوره ­های آموزشی لازم برای کارکنان، اقدام به راه اندازی سامانه نظرسنجی الکترونیک برای ثبت نظرات اعضای سازمان در رابطه با نحوه عمل کارکنان در سطح استان، به منظور بهبود عملکرد سازمان، نموده است لذا از تمامی اعضای سازمان در سطح استان تقاضا دارد در جهت اصلاح ساختار و رفع نواقص احتمالی ضمن مراجعه به سامانه مهندسین و با ارائه نظرات خود، سازمان را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری نمایند.آخرین مطالب