مراسم تودیع و معارفه رئیس نمایندگی کهنوج

مراسم تودیع و معارفه رئیس نمایندگی کهنوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیرو ‌مصوبه هیأت مدیره و با حضور رئیس سازمان، اعضای هیأت مدیره، مدیران اجرایی شهرستان کهنوج و جمعی از اعضای سازمان، ضمن تقدیر از خدمات آقای مهندس محمد امیرتیموری رئیس سابق دفتر نمایندگی سازمان در آن شهرستان، آقای مهندس هادی تاجیک  به عنوان مدیر دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان کهنوج معرفی شدند.آخرین مطالب