اطلاعیه شماره 4 هیات اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی سیرجان

اطلاعیه شماره 4 هیات اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی سیرجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه شماره 4 هیات اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی سیرجان

نظر به اینکه در اجرای نظام­نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی­ها، انتخابات هیات اجرایی دفتر نمایندگی سیرجان، روز پنج­شنبه مورخ 1398/02/26 برگزار گردید، نتیجه شمارش آرا، به شرح ذیل اعلام می­گردد.

ضمناً یادآوری می نماید وفق بند 7-5 نظام نامه مذکور داوطلبان می­تواند در صورت وجود هر گونه اعتراض، ظرف حداکثر سه روز مراتب را به صورت کتبی به همراه مستندات به دستگاه نظارت انتخابات (دبیرخانه سازمان) تسلیم نمایند.

 

عمران

 

کد داوطلب

نام خانوادگی و نام

آراء

32

جهانشاهی منوچهر

194

35

فرساد محمد

158

33

صادقی امید

120

34

صادقی تورج

6

31

اسدیان عبدالسجاد

5

36

مطهری سیدفاضل

5

 

تاسیسات مکانیکی

 

کد داوطلب

نام خانوادگی و نام

آراء

52

گلبازخانی ثریا

206

51

پرنیان محمدرضا

126

53

محمدی حمیدرضا

80

 آخرین مطالب