جلسه ملاقات عمومی سه شنبه 97/7/10

جلسه ملاقات عمومی سه شنبه 97/7/10

 قابل توجه کلیه اعضای محترم

 

 

به اطلاع میرساند جلسه ملاقات عمومی با ریاست سازمان، سه شنبه مورخ 97/07/10 از ساعت 9:00 الی 11:00 برگزار می گردد.آخرین مطالب