اطلاعیه حضور نماینده بیمه تکمیل درمان دی

اطلاعیه حضور نماینده بیمه تکمیل درمان دی

 

 

اطلاعیه حضور نماینده بیمه تکمیل درمان دی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضائی که عضو بیمه تکمیل درمان دی می باشند می رساند نماینده بیمه دی روزهای شنبه جهت اخذ مدارک در سازمان نظام مهندسی واقع در خیابان بحرالعلوم از ساعت

9 الی 13 مستقر می باشد، روزهای دیگر اعضاء می توانند به دفتر بیمه دی به آدرس خیابان شهید رجائی(خورشید) حدفاصل کوچه 42 و 44 صبحا از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 4 الی 7

مراجعه نمایند.

ضمناً جهت تحویل کارت حساب به دفتر نماینده بیمه دی مراجعه گردد. شایان ذکر است حضور صاحب حساب(بیمه شده اصلی) جهت دریافت کارت الزامی است.آخرین مطالب