اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 بسمه تعالی

 

اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

 

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان می رساند براساس ابلاغیه شماره 80875/430 مورخ 97/6/20 معاون محترم وزیر راه و شهرسازی کلیه اعضاء مجاز به اعطای

رای در روز اخذ رای می باشند و عدم پرداخت حق عضویت منعی در این موضوع ایجاد نمی کند.آخرین مطالب