جلسه ملاقات عمومی 97/07/03

جلسه ملاقات عمومی 97/07/03

  قابل توجه کلیه اعضای محترم

 

 

به اطلاع میرساند جلسه ملاقات عمومی با ریاست سازمان، سه شنبه مورخ 97/07/03 از ساعت 9:00 الی 11:00 برگزار می گردد.آخرین مطالب