جلسه ملاقات عمومی سه شنبه 97/6/27

جلسه ملاقات عمومی سه شنبه  97/6/27

 قابل توجه کلیه اعضای محترم

 

 

به اطلاع میرساند جلسه ملاقات عمومی با ریاست سازمان، سه شنبه مورخ 97/6/27 از ساعت 9:00 الی 11:00 برگزار می گردد.آخرین مطالب