همایش آشنایی با حقوق مهندسی و اهمیت گزارش نویسی-رفسنجان-96/12/10

همایش آشنایی با حقوق مهندسی و اهمیت گزارش نویسی-رفسنجان-96/12/10

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

همايش "آشنايي با حقوق مهندسي و اهميت گزارش نويسي" با امتياز تمديد پروانه اشتغال در شهرستان رفسنجان برگزار مي گردد.

ردیـف

عنوان همايش

ساعت همایش

تاریخ همایش

محل برگزاري

1

آشـنـايـي بـا حـقـوق مـهـنـدسـي و اهـمـيـت گـزارش نـويـسـي

8:30 الي 14

پـنـجـشـنـبـه

96/12/10

رفسنجان، بلوار زيتون، دفتر نمايندگي رفسنجان

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

 

2-    محل برگزاري سمينار بـلـوار زيـتـون، دفـتـر نـمـايـنـدگـي رفـسـنـجـان مي باشد.

 

3-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب