...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/10/27

نسخه چاپی 1396/10/21 - 10:19 تعداد بازدید:1080

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/10/27

بسمه تعالی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماري

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

معماری پایدار و روشهای صرفه جوئی انرژی در ساختمان

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

12:30 8:30

و

18:30 14:30

چـهـارشــنـبـه

96/10/27

پـنـجـشـنـبـه

96/10/28

پـنـجـشـنـبـه

96/10/28

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان کرمان

 تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم