...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 96/10/20

نسخه چاپی 1396/10/14 - 10:51 تعداد بازدید:1008

برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 96/10/20

  

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه اجرا مـهـنـدسـیـن عـمـران و معماری

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

اجرای ساختمانهای بتنی

عمران و معماری

اجرا

پایه3به2 و

پایه 2به1

8:30 صبح

چهارشنبه

96/10/20

پنجشنبه

96/10/21

پنجشنبه

96/10/21

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم