...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمستان 1396

   نسخه چاپی 1396/10/09 - 13:05 تعداد بازدید:2352

   تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمستان 1396

    بـسـمـه تـعـالـی

   تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمستان 1396

   ردیف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت شروع كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

    

   1

   اجـراي سـاخـتـمـانـهـاي بـتـنـي

   عمران و معماري

   اجرا

   پایه3به2 و

   پایه2به1

   8:30 صبح

   چـهـارشــنـبـه

   96/10/20

   پـنـجـشـنـبـه

   96/10/21

   پـنـجـشـنـبـه

   96/10/21


   شروع ثبت نام
    

   2

   مـبـانـي گـودبـرداري، ژئـوتـكـنـيـك و سـازه هـاي نـگـهـبـان

   عمران

   نظارت

   پایه3به2

   14 عصر

   پـنـجـشـنـبـه

   96/10/21

   جـمـعـه

   96/10/22

   جـمـعـه

   96/10/22


   شروع ثبت نام
    

   3

   بـهـيـنـه سـازي و صرفـه جـوئـي مـصـرف انـرژي الـکـتـريـکـي سـاخـتـمـانـهـا 1

   برق

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   يـكـشــنـبـه

   96/10/24

   دوشــنـبـه

   96/10/25

   دوشــنـبـه

   96/10/25


   شروع ثبت نام 

   4

   بـهـيـنـه سـازي و صرفـه جـوئـي مـصـرف انـرژي الـکـتـريـکـي سـاخـتـمـانـهـا 2

   برق

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   8:30 صبح

   يـكـشــنـبـه

   96/10/24

   دوشــنـبـه

   96/10/25

   دوشــنـبـه

   96/10/25


   شروع ثبت نام
    

   5

   مـعـمـاري پـايـدار و روشـهـاي صـرفـه جـوئـي انـرژي در سـاخـتـمـان

   معماري

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   چـهـارشــنـبـه

   96/10/27

   پـنـجـشـنـبـه

   96/10/28

   پـنـجـشـنـبـه

   96/10/28


   شروع ثبت نام 

   6

   بـهـسـازي خـاك

   عمران

   محاسبات

   پایه3به2

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   96/11/05

   جـمـعـه

   96/11/06

   جـمـعـه

   96/11/06

   شروع ثبت نام 

   7

   نـكـات اجـرايـي در نـمـاسـازي و نـازك كـاري

   عمران و معماري

   اجرا

   پایه3به2 و

   پایه2به1

   8:30 صبح

   چـهـارشــنـبـه

   96/11/11

   پـنـجـشـنـبـه

   96/11/12

   پـنـجـشـنـبـه

   96/11/12

   شروع ثبت نام 

   8

   تـدابـيـر لازم درصـرفـه جـوئـي در مـصـرف انـرژي در سـاخـتـمـانـهـا 1

   مكانيك

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   96/11/26

   جـمـعـه

   96/11/27

   چـهـارشـنـبـه

   96/12/9

   ساعت 15

   شروع ثبت نام 

   9

   شـالـوده هـاي عـمـيـق

   عمران

   محاسبات

   پایه2به1

   8:30 صبح

   شــنـبـه

   96/11/28

   يـكـشــنـبـه

   96/11/29

   يـكـشــنـبـه

   96/11/29

   شروع ثبت نام 

   10

   تـدابـيـر لازم در صـرفـه جـوئـي در مـصـرف انـرژي در سـاخـتـمـانـهـا 2

   مكانيك

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   96/12/3

   جـمـعـه

   96/12/4

   چـهـارشـنـبـه

   96/12/9

   ساعت 15


   شروع ثبت نام 

   11

   بـتـن‌هـاي ويـژه و روشـهـاي خـاص بـتـن‌ريـزي

   عمران

   نظارت

   پایه2به1

   متعاقباً اعلام مي گردد.

    

    

   جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه کنید.

   ( هر دوره حداکثر 10 روز قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه معرفی میگردد.)

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان كرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم