همایش اصول کارکرد- طراحی و اجرا گرمایش از کف در ساختمان

همایش اصول کارکرد- طراحی و اجرا گرمایش از کف در ساختمان

 بـسـمـه تـعـالـی

 

همايش "اصول كاركرد، طراحي و اجرا گرمايش از كف در ساختمان"

ويژه مهندسين عمران، معماري و مكانيك داراي پروانه اشتغال

 

 

 

 

 

ردیـف

عنوان همايش

تاریخ همايش

ساعت همايش

1

اصـول كـاركـرد، طـراحـي و اجـرا گـرمـايـش از كـف در سـاخـتـمـان

سـه شـنـبـه

96/10/12

15 الي 19

  

 

تـوجـه:

1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   محل برگزاري همايش سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

  

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب