همایش اشنایی با اصول و مبانی اسانسور

همایش اشنایی با اصول و مبانی اسانسور

بـسـمـه تـعـالـی

 

 

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

همايش "آشنایی با اصول و مبانی آسانسور" با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

 

 

 

 

 

ردیـف

عنوان همايش

گروه

رشته

ساعت همايش

تاریخ همايش

1

آشنایی با اصول و مبانی آسانسور

اول

عمران

8:30 الی12:30

چهارشنبه

96/8/10

2

آشنایی با اصول و مبانی آسانسور

دوم

معماری و مکانیک و برق

14:30الی 18:30

چهارشنبه 96/8/10

 

 

 

تـوجـه:

1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سایت سامانه مهندسین   مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   محل برگزاري همايش سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

 

استان کرمان آخرین مطالب