...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/6/23

نسخه چاپی 1396/06/21 - 13:03 تعداد بازدید:767

برنامه کلاس صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/6/23

 بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

ردیـف

عنوان دوره

گروه

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

2

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي فـولادي (1)

دوم

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

صبح

پنجشـنـبـه

96/6/23

پنجشـنـبـه

96/6/23

پنجشـنـبـه

96/6/23

 

توجه:

1- جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه نمایید.

2- به همراه داشتن کارت شناسایی جهت ورود به کلاس و امتحان الزامی می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم