...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

اطلاعیه کمیسیون رفاه

نسخه چاپی 1396/04/07 - 12:45 تعداد بازدید:2306

اطلاعیه کمیسیون رفاه

 با توجه به ثبت نام اعضای متقاضی دریافت تسهیلات بانکی ،الویت بندی سه ماه اول خرداد،تیر و مرداد در جلسه مورخ 96/03/01 به قید قرعه انجام و نتیجه به شرح زیر می باشد:

تذکر :

1- شماره های اعلامی بر اساس شماره ردیف تقاضای تحویلی توسط هر فرد می باشد.

2- لیست مربوط به هر ماه ،در ابتدای آن ماه به بانک اعلام و عضو معرفی شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دهم آن ماه موظف است ، نسبت به تکمیل پرونده در بانک عامل اقدام نماید. بدیهی است عدم اقدام در مهلت مقرر 

به منزله انصراف کامل متقاضی بوده و شخص دیگری جایگزین می گردد.

استثناعاً برای خرداد ماه مهلت تشکیل پرونده در بانک عامل پایان وقت اداری روز شنبه 96/03/13 می باشد.

3-بانک عامل ،بانک تجارت شعبه بلوار نصر اعلام شده است.تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم