...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  مدت زمان لازم جهت ارتقا پایه

  نسخه چاپی 1395/11/07 - 08:49 تعداد بازدید:4445

   توجه!

  مدت زمان لازم جهت ارتقا پایه:

   

   

   

  ارتقا پایه 3 به 2

   

  از تاریخ صدور پروانه اشتغال پایه 3

   

  چهارسال

   

   

  ارتقا پایه 2 به 1

   

  از تاریخ صدور پروانه اشتغال پایه 2

   

  پنج سال

   

   

   


   

  *توصیه میشود حداقل یک سال مانده به پایان سنوات جهت گذراندن دوره های مورد نیاز اقدام شود.

   

  *مدت اعتبار گواهینامه های دوره های آموزشی ارتقا پایه 3 سال از تاریخ برگزاری دوره می باشد.

   

   

   واحد آموزش  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم