...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   مدت زمان لازم جهت ارتقا پایه

   نسخه چاپی 1395/11/07 - 08:49 تعداد بازدید:5320

    توجه!

   مدت زمان لازم جهت ارتقا پایه:

    

    

    

   ارتقا پایه 3 به 2

    

   از تاریخ صدور پروانه اشتغال پایه 3

    

   چهارسال

    

    

   ارتقا پایه 2 به 1

    

   از تاریخ صدور پروانه اشتغال پایه 2

    

   پنج سال

    

    

    


    

   *توصیه میشود حداقل یک سال مانده به پایان سنوات جهت گذراندن دوره های مورد نیاز اقدام شود.

    

   *مدت اعتبار گواهینامه های دوره های آموزشی ارتقا پایه 3 سال از تاریخ برگزاری دوره می باشد.

    

    

    واحد آموزش   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم