...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

مدت زمان لازم جهت ارتقا پایه

نسخه چاپی 1395/11/07 - 08:49 تعداد بازدید:3193

 توجه!

مدت زمان لازم جهت ارتقا پایه:

 

 

 

ارتقا پایه 3 به 2

 

از تاریخ صدور پروانه اشتغال پایه 3

 

چهارسال

 

 

ارتقا پایه 2 به 1

 

از تاریخ صدور پروانه اشتغال پایه 2

 

پنج سال

 

 

 


 

*توصیه میشود حداقل یک سال مانده به پایان سنوات جهت گذراندن دوره های مورد نیاز اقدام شود.

 

*مدت اعتبار گواهینامه های دوره های آموزشی ارتقا پایه 3 سال از تاریخ برگزاری دوره می باشد.

 

 

 واحد آموزشتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم