...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

طراحی بنای یادبودو مجموعه علمی- فرهنگی پروفسور حسابی

نسخه چاپی 1395/10/23 - 10:41 تعداد بازدید:756

طراحی بنای یادبودو مجموعه علمی- فرهنگی پروفسور حسابی

  طراحی بنای یادبود و مجموعه علمی- فرهنگی پروفسور حسابی در شهر تفرش

 

فراخوان مسابقه:

  سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با هدف رشد، توسعه و پاسداری از میراث فاخر کشور و با انجام مطالعات امکان سنجی اولیه بر روی سایت درنظر گرفته شده برای احداث بنای یادبود ، مجموعه علمي فرهنگي پروفسور حسابي در شهرستان تفرش در نظر دارد جهت حصول یک طرح ایده آل و منحصر به فرد اقدام به برگزاری مسابقه طراحی به همین منظور نماید.

نحوه شركت در مسابقه:

متقاضیان شرکت در مسابقه پس از پرداخت حق ثبت نام به مبلغ 500000ریال به شماره حساب 7826252026بانک تجارت به نام سایر منابع  اداره کل مبراث فرهنگی ، می تواننداز طریق آدرس اینترنتی  www.Markazitourist.ir  تا تاریخ حداکثر 95/11/30 ثبت نام وکد رهگیری دریافت نمایند.

مدارک مربوط به مسابقه را از www.Markazitourist.ir دانلود نمایند

                آخرين فرصت تحويل مدارك مسابقه به دبيرخانه : 96/2/14 مي باشد . تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم