استخر صبا

استخر صبا

 * استخر صبا واقع در شهرک مطهری - بلوار دانش- دانش4- مجتمع مسکونی خانه صبا

 

تلفن تماس:    32134053

* استخر پردیس پزشکان- واقع در بلوار پزشک شهرک الهیه- بلوار پزشک مجتمع مسکونی پردیس

تلفن تماس: 09360441676  -   32611610

با تخفیف 40درصد به اعضا سازمان و خانواده ایشان

کارت های 10 جلسه ای 90.000 تومان

بانوان، روزهای فرد    19-10

آقایان، روزهای زوج: 22- 14:30

در صورتی که مهندسین مایل به اجاره سانس به صورت خصوصی می باشند، هزینه سانس 200.000 تومان می باشد.

با ارائه کارت عضویت خود به مسئول استخر، کارت های 10 جلسه ای را دریافت نمایید.آخرین مطالب