اطلاعیه کمیسیون ورزش

اطلاعیه کمیسیون ورزش

 در راستای اهداف هیات مدیره و به منظور پرداختن به برنامه های ورزشی اعضا ،کارکنان و خانواده آن ها در جهت ارتقای سلامت و نشاط در میان جامعه مهندسی با رویکرد به ورزش همگانی اولین برنامه ورزش صبحگاهی با همکاری هیات ورزش های همگانی صبح پنج شنبه مورخ 95/05/28 ساعت 5:30 در محل بوستان نظام مهندسی واقع در خیابان بهارستان جنب سازمان برگزار می شود.آخرین مطالب