قابل توجه بازرسین محترم گاز

 

قابل توجه بازرسین محترم گاز سازمان
هیئت مدیره سازمان پس از نقد و بررسی بیمه های تنظیمی در پنج سال اخیر، قرارداد بیمه­ای با شرایط جامع تدوین و پس از انتخاب شرکت بیمه طرف قرارداد­ از طریق مناقصه محدود، اقدام به عقد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر گازرسانی با شرکت بیمه ما نموده است.
لذا بدینوسیله به اطلاع همکارن محترم می رساند از تاریخ 1394/11/6 لغایت 1394/11/20 جهت دریافت  معرفی نامه بیمه با همراه داشتن تصویر پروانه اشتغال و تصویر کارت ملی، به واحد بازرسی گاز سازمان، واقع در ساختمان شماره 2 مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است، مطابق مصوبه هیئت مدیره، از اول اسفندماه، همکارانی که دارای بیمه مسئولیت مدنی با حداقل شرایط تنظیمی در بیمه نامه پیشنهادی سازمان نباشند، از لیست بازرسین مجاز حذف خواهند شد.
 
هیئت مدیره سازمان


آخرین مطالب