...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

اسامي بازرسان منتخب مجمع عمومي سال 95

نسخه چاپی 1393/12/25 - 11:13 تعداد بازدید:6984

 

اسامی بازرسان سازمان نظام مهندس ساختمان استان کرمان 
آقای مهندس حسین توصیفیان
سمت : بازرس اصلی
رشته تحصيلی : عمران
مدرک تحصیلی : کارشناسی
آقای مهندس احمد عسکری
سمت : بازرس اصلی
رشته تحصيلی : مکانیک
مدرک تحصیلی : کارشناسی
آقاي مهندس محمدجواد اکبریان
سمت : بازرس اصلی
رشته تحصيلی : مکانیک
مدرک تحصیلی : کارشناسی 
آقای مهندس احمدخیرخواه
سمت : بازرس علی البدل
رشته تحصيلی : عمران
مدرک تحصیلی : کارشناسی


تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم