اطلاعیه مهم درباره صدور و استفاده از کارت هوشمند عضویت

اطلاعیه مهم درباره صدور و استفاده از کارت هوشمند عضویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از آنجا که بنا به تصمیم هیات مدیره، صدور کارت هوشمند برای اعضای محترم سازمان در دستور کار قرار گرفته، لازم است اعضا تا تاریخ 1400/06/31 فایل JPG  عکس پرسنلی خود را از طریق سامانه مهندسین برای سازمان ارسال کنند. لازم به ذکر است که از تاریخ 1400/08/01 خدمات سازمان فقط به اعضایی ارائه می شود که کارت هوشمند داشته باشند.

برای ارسال عکس توجه به این نکته ها ضروری است:

1-عکس باید سه در چهار و پرسنلی باشد. از فرستادن عکس غیرپرسنلی یا عکس کراپ شده که به عکس پرسنلی شبیه شده باشد، خودداری کنید.
2-عکس های قبلی پاک شده اند. اگر عکسی فرستاده اید، حتی اگر پرسنلی بوده، لطفا دوباره بفرستید.


آخرین مطالب