جلسه شماره نود و نه کمیته فنی گاز خانگی

جلسه شماره نود و نه کمیته فنی گاز خانگی

نام کمیسیون:کمیته فنی گاز خانگی استان کرمان

                         تاریخ برگزاری:1400/04/26

شماره جلسه :9

 

محل برگزاری جلسه: ساختمان شماره یک سازمان نظام مهندسی ساختمان

تعداد اعضای کمیسیون حاضر در جلسه:7 نفر

مدعوین :نماینده صنف تاسیسات کرمان

مهمترین مسائل مطرح شده یا مهم ترین تصمیم های گرفته شده:

 

 در جلسه ای که روز شنبه 1400/04/26 در محل سازمان نظام مهندسی کرمان با حضور اعضا کمیته فنی گاز کرمان تشکیل گردید موارد به شرح ذیل بررسی شد :

 

1- موضوع شکایت مطرح شده توسط یکی از همکاران بازرس از یکی از شرکت های مجری گاز با حضور نماینده صنف تاسیات و نماینده شرکت مجری مطرح و نتیجه گیری شد.

 

2- بررسی و تصمیم گیری در رابطه با موارد مربوط به نقشه های پایان کار گاز

 آخرین مطالب