تقویم دوره های آموزشی صلاحیت ورود به پایه سه اجرا مهندسان عمران و معماری مردادماه 1400

تقویم دوره های آموزشی صلاحیت ورود به پایه سه اجرا مهندسان عمران و معماری مردادماه 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

تقویم دوره های آموزشی صلاحیت ورود به پایه سه اجرا مهندسان عمران و معماری مرداد ماه 1400

 

 

ردیف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به     پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ و ساعت  ثبت نام

تاریخ  دوره

تاریخ امتحان

 

1

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE )

عمران و معماری

ورود اجرا

3

در هنگام ثبت نام اعلام می گردد

    سه شنبه

   ساعت 11  1400/04/29

يكشنبه           1400/05/03

يكشنبه           1400/05/03

 
 

2

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

عمران و معماری

ورود اجرا

3

در هنگام ثبت نام اعلام می گردد

شنبه

سه شنبه

سه شنبه

 

ساعت 11

1400/05/05

1400/05/05

 

1400/05/02

 

3

آشنایی با شرح و وظایف پیمانکار

عمران و معماری

ورود اجرا

3

در هنگام ثبت نام اعلام می گردد

يكشنبه

چهار شنبه 1400/05/06

چهار شنبه 1400/05/06

 

ساعت 11

 

1400/05/03

 

4

نکات اجرای سازه های فولادی(1)

عمران و معماری

ورود اجرا

3

در هنگام ثبت نام اعلام می گردد

چهارشنبه

ساعت 11

1400/05/06

شنبه

1400/05/09

شنبه

1400/05/09

 

 آخرین مطالب