جلسه شصت و دوم کمیسیون بانوان

جلسه شصت و دوم کمیسیون بانوان

 

نام کمیسیون:کمیسیون مشورتی بانوان

تاریخ برگزاری:1400/04/15

شماره جلسه :شصت و دوم

محل برگزاری جلسه: آنلاین

تعداد اعضای کمیسیون حاضر در جلسه:7 نفر

مدعوین :ندارد

مهمترین مسائل مطرح شده یا مهم ترین تصمیم های گرفته شده:

این جلسه با حضور اکثریت اعضا در دو بخش برگزار و موارد زیر مطرح شد:

در بخش اول که آقای راینی پور مدیر موسسه زبان برتر مهمان جلسه بودند مقرر شد پیش نویس تفاهم نامه ای به منظور شروع همکاری سازمان با این موسسه جهت برخورداری اعضا از خدمات و کلاس های زبان تهیه و با درخواست کمیسیون بانوان به هیئت مدیره ارسال شود.

در بخش دوم جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

1- نامه نهایی اصلاح قرارداد همسان سازی نظارت به منظور ارسال به هیئت مدیره توسط اعضا تایید و آماده ارسال شد.

2-به منظور آشنایی شرکت های مجری در امور مالیاتی با همکاری انجمن سازندگان، مقررشد با یکی از مدرسان سازمان تعاون به منظور برگزاری یک کلاس آموزشی هماهنگ شود.

3-در خواست مهندسان رفسنجان مبنی بر شروع ارجاع کار نظارت در این شهرستان توسط خانم مهندس پرورش تهیه و به هیئت مدیره ارسال شود.

 آخرین مطالب