اطلاعیه به روز رسانی اطلاعات فردی و شماره تلفن همراه

اطلاعیه به روز رسانی اطلاعات فردی و شماره تلفن همراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع اعضای محترم می رساند برای به روز رسانی اطلاعات فردی و شماره تلفن همراه خود از تاریخ 1400/04/25 لغایت 1400/05/10 به سامانه مهندسین مراجعه و در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات شخصی (منوی پروفایل من) با واحد عضویت و مغایرت در اطلاعات پروانه اشتغال (منوی عضویت و پروانه اشتغال) با واحد صدور پروانه اشتغال  از طریق سامانه مکاتبات، مکاتبه نمایید.آخرین مطالب