دعوت به همکاری کمیسیون انرژی محیط زیست و استاندارد مصالح

دعوت به همکاری کمیسیون انرژی محیط زیست و استاندارد مصالح

 کمیسیون انرژی، محیط زیست و استاندارد مصالح قصد دارد تجربه ها و دانش اعضای محترم سازمان را در زمینه انرژی و محیط زیست در صنعت ساختمان، در سایت سازمان منعکس کند. از همکاران گرانقدری که قصد دارند در این زمینه با کمیسیون مزبور همکاری کنند دعوت می شود تا مطالب خود را به پست الکترونیکی کمیسیون به نشانیEnergy@kermanceo.ir  ارسال کنند.یادآور می شود که لازم است مشخصات فرد ارسال کننده به طور کامل ذکر شود. همچنین مطالب ارسالی از منابع معتبر گرفته شده باشند و مرجع مربوط نیز معرفی شود. درضمن، مطالب منعکس شده در سایت، الزام اجرایی ندارند و مورد تایید یا رد سازمان نیستند و فقط برای آشنایی علاقمندان در سایت قرار می گیرند.



آخرین مطالب