الزام به استفاده از مدارک متحدالشکل نقشه های تاسیسات برقی

الزام به استفاده از مدارک متحدالشکل نقشه های تاسیسات برقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزام به استفاده از مدارک متحدالشکل در نقشه های تاسیسات برقی از  1400/06/01


✅ به کوشش کمیسیون تخصصی برق یادداشت های اجرایی ، جدول علائم و جزئیات اجرایی الکترود زمین متحدالشکل تهیه و همچنین لیست مربوط به ترتیب قرار گیری شیت ها در آلبوم نقشه های برقی  به هیئت مدیره ارائه گردید.
 
✅ مطابق مصوبه جلسه  شصت و نهم هیئت مدیره دوره هشتم استفاده از این مدارک به عنوان حداقل الزامات در نقشه های تاسیسات برقی از سوی همکاران طراح برق در سطح استان تشخیص داده شد و در جهت وحدت رویه و کمک به ارتقاء
 سطح کیفی نقشه های تاسیسات برقی لازم الاجرا  گردید.

✅ فایل DWG و PDF مربوط به این مدارک از طریق سایت سازمان نظام مهندسی استان ( قسمت گروه تخصصی برق /  دستورالعمل ها )  در دسترس مهندسین برق خواهد بود.

✅  توجه به اینکه برای اولین بار چنین حرکتی از سوی کمیسیون تخصصی برق انجام پذیرفته است لذا کلیه مهندسان برق عضو سازمان نظام مهندسی استان می توانند نظرات و پیشنهادات خود را به کمیسیون تخصصی برق ارائه نمایند و این کمیسیون آنها را حفظ و مجددا" برای ویرایش های بعد بررسی و مدنظر قرار خواهد داد.
 


آخرین مطالب