اسامی گروه تخصصی مکانیک

 

علیرضا یزدی زاده

رئیس کمیسیون

 

سید محمد واعظی نژاد

 

 

دبیر کمیسیون

 

احمدعسکری

 

 

 

اعضا

 

عباس سلطانی نژاد

 

 

محمود جعفری

 آخرین مطالب