تمدید مهلت ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان

تمدید مهلت ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهلت ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 15و 16 تیرماه تمدید گردید.آخرین مطالب