نخستین گام از آموزش های مهارت محور در رشته برق برداشته شد

نخستین گام از آموزش های مهارت محور در رشته برق برداشته شد

 نخستین گام از آموزش های مهارت محور در رشته برق برداشته شد.


با توجه به هماهنگی و برنامه ریزی انجام گرفته توسط کارگروه کارگاه های مهارت محور و بازدید در رشته برق، بازدید از مراحل اجرای چاه ارت و توضیحات لازم در خصوص تست آن روز دوشنبه هفتم تیرماه برگزار گردید. 
در این جلسه : 

- مراحل آماده سازی برای اجرای الکترود زمین به روش 5 حلقه

- توضیح در خصوص میله های ارت و روش اجرای آنها

- توضیح در خصوص مزایا و معایب انواع مواد کاهنده 

- توضیح در خصوص طریقه استفاده از دستگاه های ارت تستر سه سیمه و چهار سیمه

- توضیح در خصوص اندازه گیری مقاومت الکترود به روش تست 62%  و زمان مناسب انجام تست

- توضیح در خصوص اهمیت اتصالات و استفاده از ابزار مناسب (پرس کابلشو)برای اتصال کابلشو به کابل 

و ...

توضیح : 

با توجه به تعداد قابل توجه همکاران متقاضی برای حضور در این بازدید،  کارگروه پس از بررسی به این نتیجه رسید در صورت حضور تعداد زیاد همکاران، دوره بازدهی لازم برای همکاران نخواهد داشت ،  و بهتر است تعداد بازدیدهای بیشتر با تعداد محدود تر برگزار گردد. 

لذا همکاران دعوت شده به اولین بازدید براساس اولویت ثبت نام برگزیده شدند.
با توجه به برنامه ریزی انجام گرفته، ادامه این دوره برای دیگر متقاضیان با اولویت ثبت نام انجام خواهد گرفت .


آخرین مطالب