اطلاعیه ثبت نام برای دریافت واکسن کرونا

اطلاعیه ثبت نام برای دریافت واکسن کرونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 با توجه به اعلام تعداد دوز واکسن مورد نیاز به شورای مرکزی بر اساس تعداد کل اعضا و کارکنان سازمان به همراه یکی از اعضای خانواده، متقاضیان می توانند تا تاریخ 1400/04/18 از طریق سامانه مهندسین (قسمت امور رفاهی) درخواست خود را ثبت نمایند.تمامی مراحل ورود و تزریق واکسن با نظارت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی انجام می شود.آخرین مطالب