ارتباط با سازمان

 

 

ارتباط با سازمان

 

 

پنل ورود به صندوق پستی


 

 

ساختمان مرکزی :

 

کرمان –شهرک باهنر ،خیابان بحرالعلوم ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

کد کرمان: 034

 

تلفن:  31244600

 

 

فاکس : 32456744 

 

کد پستی: 7618765578 

 

پست الکترونیک :                  webmaster@kermanceo.ir

 

 

واحد انفورماتیک :                it@kermanceo.ir                    

 

کانال ارتباطی سازمان در نرم افزار ایتا:

                                                          kermanceo_ir@ 

کانال ارتباطی سازمان در نرم افزار سروش :

                                                         kermanceo.ir@ 

لینک صفحه اینستاگرام  سازمان:

instagram.com/kermanceo

                                                                                           

 

دريافت پيامك :                          30005685

 

  ساختمان شماره 2 : 

 کرمان – پل کوثر-خیابان شهید محمد جواد زریسفی -خیابان هشتم

 

 

بازرسی گاز

32141337

کنترل مقررات ملی ساختمان

32141338-40

آموزش

32141341

عضویت

32141342

نقشه برداری

32141343

پروانه اشتغال

32141344

نظارت و بازرسی فنی ساختمان

32141345

 

پنل ورود به صندوق پستی

 

 آخرین مطالب