اطلاعیه

اطلاعیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه

با توجه به پایان مهلت استفاده از ظرفیت اشتغال سال 1398 در تاریخ 1399/02/31 به اطلاع اعضای محترم سازمان می­رساند آخرین مهلت ارسال نهایی مدارک طراحی از طریق سامانه ثبت الکترونیکی پروژه ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 می­باشد. ملاک ثبت پروژه در مرحله طراحی، پذیرش پروژه توسط همه طراحان و تأیید و ارسال نهایی آن توسط طراح معماری پروژه به سازمان است و سامانه ثبت الکترونیکی پروژه پس از بازه زمانی فوق در دسترس نبوده و با توجه به تعطیلی سازمان از 1399/03/02 لغایت 1399/03/05، شروع بکار مجدد آن از تاریخ 1399/03/07خواهد بود.

ضمناً به جهت کنترل و بررسی مدارک ارسالی و معرفی ناظران پروژه­ های ارسالی واحد کنترل مقررات ملی در مرکز استان در روزهای پنج­شنبه مورخ 1399/03/01 و سه­ شنبه1399/03/06 صرفاً امور مربوط به این پروژه­ ها را انجام خواهد داد.آخرین مطالب