برگزاری دوره های آموزشی HSE

برگزاری دوره های آموزشی HSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای محترم سازمان میتوانند در صورت تمایل به شرکت در این دوره ها با مراجعه به سایت http://hseawards.org/ نسبت به مطالعه راهنمای شرکت در دوره و ثبت نام اقدام نمایید.آخرین مطالب