اطلاعیه گرفتن کد بهداشتی

اطلاعیه گرفتن کد بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع کلیه مسئولین دفاتر طراحی مهندسی  فعال در کل استان می رساند با توجه به شرایط بهداشتی حاکم بر جامعه (کرونا) خواهشمند است ضمن مراجعه به سایتhttps://eoh.behdasht.gov.ir نسبت به گرفتن کد بهداشتی اقدام لازم را به عمل آورند.آخرین مطالب