اطلاعیه امکان اصلاح کاربرگ ارجاع نظارت

اطلاعیه امکان اصلاح کاربرگ ارجاع نظارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع همکاران محترم متقاضی ارائه خدمات نظارت می رساند امکان ویرایش کاربرگ ارجاع نظارت ازطریق سامانه مهندسین  از امروز تا تاریخ 1399/02/10 برای تمامی همکاران وجود دارد. لازم به ذکر است ویرایش کاربرگ در این بازه زمانی تاثیری در امتیاز فرد نداشته و اصلاح امتیاز پس از پایان مهلت اصلاح کاربرگ اعمال خواهد شد.آخرین مطالب